TÜRKÇE ÖGRENİYORUZ / WIR LERNEN TÜRKISCH


     TELAFFUZ / AUSSPRACHE

               1 :     Ğ ( ğ )
               2 :     Z (z)
               3 :     Ş ( ş )
               4 :     C (c)  -  Ç ( ç )
               5 :     I ( ı )


     Temel Kelime ve Cümleler / Grundlegende Wörter und Sätze

     Alfabe / Das Alphabet

     Cümle Kuruluş Şekli / Satzstellung

     Sesli ve Sessiz harfler, ses uyumu / Vokale und Konsanenten, Vokalharmonie

     Çoğul / Plural

     Soru Kelimeleri / Fragewörter

     Sahıs zamiri / Personalpronomen

     Işaret Zamiri / Demonstrativpronomen

     İsmin halleri / Die Fälle